Co dělat? zdání klame aneb lidské představy nebo Boží cesty

15. 12. 2010 10:19
Rubrika: Bible...

 

Lidské představy nebo Boží cesty

V mnoha situacích podléháme klamu a nepoznáváme skutečnost. Zaměnujeme vlastní představy  s Božími cestami. Když se mýlíme v otázce spasení, jsou důsledky nejdalekosáhlejší. Bible je proto plná příkladů, které nás před omyly, klamavými nadějemi a falešným zdáním chtějí varovat. Na příběhu o uzdravení velitele syrské armády Námana (2Kr 5,1-27), který našel uzdravení v Izraeli, ukázal evangelista Paul Meyer velice působivě na možnosti klamného zdání.  Ve stručnosti podívejme se na sedm postav z tohoto příběhu.

- Námanovi, osvědčenému veliteli syrské armády, se dostává pro jeho slavné činy uznání od krále i od národa. Četné řády na jeho uniformě jsou symbolem moci a cti, uznání a popularity. Očividně mu nic nechybí, ale zdání klame: Náman je malomocný!

 

- Izraelské děvče, které Náman přivedl z Izraele své ženě jako "nápaditý suvenýr" pro pomoc v domácnosti, bylo ze své vlastní odvlečeno už v mládí. Bez kontaktů s rodinou a domovem a bez navyklých bohoslužeb v chrámě musí dívka nyní žít v cizině a dělat všechny možné pomocné práce.. V této situaci bychom očekávali, že bude zahořklá, popudlivá a plná hněvu vůči svému pánovi, ale zdání klame: Toto děvče s plnou radostí zvěstuje živého Boha a podává zprávu o velkém prorokovi, u kterého je možná pomoc.

 

- Syrský král slyší o možnosti uzdravení skrze Božího proroka, a my bychom očekávali, že k němu Námana pošle, ale zdání klame: On sází na vlastní diplomacii a píše izraelskému králi, aby velitele jeho vojsk uzdravil. Hledá záchranu na nesprávném místě.

 

- K izraelskému králi přichází Náman s velkým doprovodem a bohatými dary. Tato pozoruhodná obřadnost by ho měla potěšit, ale zdání klame: Král si toto vše vykládá jako útok proti sobě

 

- Od Elizea, Božího proroka, Náman očekává, že na něho vloží ruce a bude se za něho modlit, ale zdání klame: Elizeus se nenechává ani spatřit. posílá ke dveřím jenom posla, aby Námanovi sdělil něco naprosto nesrozumitelného: Aby byl očistěn, má se sedmkrát ponořit ve špinavém Jordánu.

 

- Námanovi služebníci prožívají velký hněv svého pána, protože ten od proroka očekával modlitbu za uzdravení, a nyní má učinit něco, co je pro něho tak ponižující. (moje poznámka - to pro něho jako orientálního vůdce armády muselo být opravdu hrozné, mýt se v nějaké řece plné nečistot společně s těmi nejchudšími vrstvami) Služebnící byli zvyklí, že s popudlivým velitelem vždy bezpodmínečně souhlasili. Vypadalo to, že se jako obvykle i v této chvíli bezvýhradně připojí k jeho názoru, ale zdání klame: Přiklánějí se na stranu proroka a pokoušejí se přimět Námana k neobvyklému jednání. Vrchní velitel je sice vždy připraven vykonat nějaký slavný čin a ochoten bohatě se odměnit za své uzdravení, ale aby zdarma přijal uzdravení na základě pokorné poslušnosti tomu nedůvěřuje.

 

- Gézi je už dlouho žákem u velkého proroka Izraele. Je nejlépe obeznámen se Svatým Písmem a ví dobře, co je Bohu příjemné. Je svědkem, jak se uzdravený Náman vrací k domu proroka, aby nyní penězi a dary zaplatil. Přes velkou nouzi své školy ho Elizeus nechává jít, aby mu sdělil důležité ponaučení: Pomoc od Boha je zdarma a spočívá na milosti: je třeba ji je poslušně přijmout. Gézi tomu musel rozumět jako první, ale zdání klame: O své vůli spěchá za karavanou, aby Námanovo bohatství nenechal bez užitku zmizet. Touha po penězích a lakomství se mu stanou osudnými: Postihne ho Boží soud malomocenství.

 

 

Z těchto příkladů je zřejmé, že lidé jsou v různých situacích schopni zcela neočekávaného jednání. Často si myslíme, že jsme na správné cestě, a přesto nás tato domněnka klame...

 

 

Zobrazeno 1160×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio