Jak veliký je tvůj Ježíš? - David Wilkerson

7. 7. 2011 11:00
Rubrika: Nezařazené

„Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ (Jan 14:14) Na velikost našeho Krista poukazujeme tím, o co prosíme v Jeho jménu a jak veliké jsou naše prosby. Jsme vyzváni prosit velmi a očekávat ohromné věci. Dostáváme tak málo proto, neboť tak málo žádáme.

Omezujeme své prosby na materiální věci. Pravda, máme dát najevo naše potřeby. Ale prosbami pouze o jídlo a přístřešek se zmenší naše představa o Jeho velikosti.

Království Boží je „radost, pokoj v Duchu Svatém“! Sloužíme vítěznému Kristu – a jsme povoláni k tomu, abychom měli účast na Jeho vítězství. Máš radost a pokoj v Duchu Svatém? Přicházíš k Jeho trůnu, s prosbami o radost a pokoj? Prosíš Otce „ve jménu Ježíše“?

Kristus nezvítězil sám pro sebe. Zvítězil pro tebe a pro mne, abychom z toho mohli mít užitek. Prosíš o to, aby ses více podobal Kristu? Prosíš vírou, ve jménu Ježíše, o odpočinek, zaslíbený v listě Židům?

Bůh čeká a touží po větších prosbách. Prosit „ve jménu Ježíše“ je pozvání mít účast na Boží ohromné dobrotě, kterou připravil pro ty, kteří věří a prosí velmi. Požádej dnes o ducha, jenž se pořád více a více raduje, i uprostřed největších zkoušek.

Jak to bylo s hladným davem 5000 mužů v Novém Zákoně, kdy se Ježíš zeptal svých učedníků, co by měli udělat? Jinými slovy po nich chtěl, aby mu navrhli  plán, jak je nasytit - chtěl zjistit, jak velká je jejich víra.  On zkrátka zkoušel jejich víru.

Po celou dobu měl Ježíš plán! Kdo by jen v té mase lidí mohl pomyslet na to, že je nakrmí s pěti chleby a dvěma rybami?

Milovaní, Bůh má promyšlený plán pro každou situaci vašeho života. Možná vás napadají způsoby, jak by mohl Bůh vyřešit vaši krizi – ale Boží Slovo nám říká, že lidský rozum si nedokáže představit Boží cesty.

Bůh nám nepopíše svůj plán. Dokonce nám o něm ani nenapoví. Trvá na tom, abychom měli víru v Jeho zaslíbení, majestátu a předchozích zázracích, které pro nás vykonal. Jeho Slovo pro nás je: Věř! Tvůj Pán má připravenou cestu a má moc, aby dokonal svůj plán. Rád by nás nechal nahlédnout za kulisy, abychom se na chvíli podívali na Jeho neviditelné cesty – ale nemůže.
Víra je neviditelným důkazem. Nemůžeme dosáhnout odpočinku během našich ohnivých zkoušek, dokud plně neuvěříme, že On je připraven vykonat nemyslitelné a nemožné. Naším úkolem je pouze důvěřovat, že On vykoná, co zaslíbil.

článek převzat z -

http://davidwilkersoninczech.blogspot.com/2011/02/jak-veliky-je-tvuj-kristus.html

 

Zobrazeno 2901×

Komentáře

Prodi

de v souladu s Jeho vůlí...např - Jan 15:16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
Jan 16:24 Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

- prosit v jeho jmému - znamená prosit v souladu s jeho vůlí - a je vidět, že dokonce ani učedníci, ti "nejlepší"- "nejvhodnější", které si sám vybral - o to neprosili - aspon před letnicemi - křtem Duchem - znovuzrozením...

Prodi

K těm "sladkostem" - je pravda, že když po nás někdo moc nevyžaduje - těžko se dostaneme na nějakou vyšší úroven duchovní - tím myslím blíže Bohu a jeho milosti - ale naopak zakrníme..a bude to jen takové duchovní ťuťuťu-ňuńuńu - s úsměvem na tváři, s tím, že máme druhé vlastně rádi a Bůh po nás nechce ani nic jiného než se koupat ve vlastní představě o jeho plánech pro nás - a Bůh nám ani nebude moc dát břemeno, kříž - protože ho prostě nebudem schopni nést - http://www.youtube.com/watch?v=LDcIh_ub-yc
nebo

http://www.youtube.com/watch?v=NTuTobgK1vU&feature=related

toto už sladkosti nejsou...

Zobrazit 10 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio