I. Pochody homosexuálů - NE!

12. 8. 2011 16:48
Rubrika: Nezařazené

Před pár týdny jsem narazil na vcelku zajímavý článek dotýkající se tématu homosexuality a při příležitosti konání festivalu Gay Pride v Praze (volně by se to dalo přeložit jako pýcha Gayů) a potažmo oslavy tohoto způsobu života jsem se ho rozhodl zveřejnit i tady. Tato akce odraží - je jakýmsi lakmusovým papírkem, indikátorem toho, jak je dnešní společnost celkově nemocná a jakým směrem se díky svému hodnotovému systému ubírá. Zajímavým faktem s ohledem na tento v posledních letech nově nastupující trend oslavy a vyzdvihování homosexuality je, že k jejímu bujení a rozmachu vždy docházelo na konci epoch různých kultur nebo říší - např. i té Římské, kde bylo ke konci císařství zcela normální být v homosexuálním vztahu a naopak tradiční rodinný model byl v očích společnosti spíše v pohrdání. I v dnešní době se v žádném případě nejedná o nějaké náhlé a krátkodobé poblouznění pár odlišně orientovaných jedinců, ale spíše o pozvolný, postupný proces, který je zakořeněný už v samotné podstatě společnosti (a odvozeně ve fungování a uspořádání rodiny) a toho, jak to v ní po několik posledních generacích funguje a jaké hodnoty jsou považovány za správné a relevantní a které nikoliv.

Předem bych rád upozornil na fakt, že jakékoliv - at už fyzické nebo verbální - útoky na samotné homosexuální jedince považuji za morálně neospravedlnitelné a je nezbytné je vždy rázně odsoudit. I homosexuálové jsou Božími stvořeními a dětmi, které Bůh miluje - stejně jako všechny ostatní lidi. Proto mne také mrzí, když se na ně někdy lidé v církvích dívájí opovržlivě. Přál bych si, aby právě křestané dokázali homosexuálům ukázat lásku a zároveň i respekt (Tím ale nemám na mysli toleranci k jejich vzájemnému partnerskému soužití - hřích zůstává hříchem - a vyzdvihování homosexuality samotné) .  

Něco zcela jiného je ovšem homosexualita sama o sobě, fenomém homosexuality a její pozvolné vyzdvihování, které začíná přecházet v její oslavu, což se projevuje právě v konání akcí jako Prague Pride...Hned na začátku je totiž nutné poznamenat, že dva homosexuální jedinci nikdy nebudou schopni zplodit dítě a už vůbec  ho (ani kdyby ho adoptovali) vychovat jako duševně a duchovně zdravou a psychicky vyváženou osobnost a i když se rozhodně nedá říci, že by samotní homosexuálové způsobovali úpadek a byli jediným faktorem podílejícím se na rozvratě společnosti, tak homosexualita jako sociální jev vždy byla, je a bude veskrze negativní záležitostí a jedním z mnoha faktorů, které se spolupodílejí na prohlubování dekadence a rozvratu celé společnosti.

Když přihlédnu ke stavu společnosti a tomu, co se v ní děje a považuje za správné a normální, tak mně pochody a festivaly "pýšných a hrdých" homosexuálů vůbec nepřekvapují a jsou pro mě naopak logickým vyústěním celé dnešní situace - "toho, kde jsme." 

Velmi zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že ve chvíli kdy společnost začne akceptovat homosexualitu jako něco normálního a správného, tak se to stává příznakem, že s ní není něco v pořádku a je nemocná. Zároveň to pak automaticky znamená, že i postavení normálního a zdravého rodinného modelu - dva manželé opačného pohlaví + děti, který je také základní jednotkou státu a společnosti a bezpodminečnou podmínkou pro jejich trvalé (více než jednu nebo dvě generace) uchování a přežití - je silně narušeno a rozvráceno a tím i ohroženo. V tomto ohledu bych rád připomenul slova jedné homosexuálně orientované aktivistky, která v rozhovoru s médii přiznala, že se snaží prosazovat "homosexuální  snatky"kvůli tomu, aby rozbili tradiční rodinu. 

 

  Nejvýznamějším a vpodstatě zcela základním elementem (kromě vzájemné lásky) manželství byl totiž od pradávna heterosexuální sex spojený s plozením dětí (v souladu s Božím řádem a zcela nezbytný pro přežití jakékoliv společnosti, kmene, národa, kultury či civilizace), jde tedy o spojení, kterého spolu jsou schopni jen muž a žena. Ne vždy musí mít manželé úmysl zplodit dítě, nemusí být ani plodní, ale tato konstelace je předurčuje k tomu být rodiči, tak aby se děti vůbec mohly narodit a mohly  rozvíjet jak ženské, tak mužské duchovně-mentální aspekty své osobnosti.

  Na utváření sexuální orientace jedince má vliv především prostředí - výchova, silné psychické zážitky, otřesy, vztah s rodiči, příp. zneužívaní apod...   Odborníci homosexualitu definují jako poruchu sexuální identifikace, která se zpravidla vyvíjí v problematických rodinách. Díťe se odmítne identifikovat s vlastním pohlavím, protože odmítá určité osobnostní rysy (tvrdost nebo měkkost, nezodpovědnost, násilí apod.) převládající u rodiče  stejného pohlaví, jako je ono samo. Zajímavé je, že velmi mnoho homosexuálně orientovaných jedinců bylo sexuálně zneužíváno (např. i mezi slavnými lidmi Fredie Mercury, Rihanna)... Případně jim chyběl rodič - většinou otec a potom tito lidé ať už muži nebo ženy začnou vyhledávat potvrzení o své mužnosti u jiných mužů, respektive ženy začnou vyhledávat jako své partnerky ženy, protože muži je v období jejich dětství nebo dospívání nějakým způsobem zneužili... 

 

Lukáš 4,18-19    Ježíš řekl - Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘

 

Tady je svědectví ženy, kterou takto po Jeho přijetí za spasitele a odevzdání sebe sama proměnil...(jen v AJ)

2.Kor - 5:17  Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové

Jan 8:36 Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.

 

2. Kor 3:17 kde je Duch Páně, tam je svoboda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno 1536×

Komentáře

Boženka

myslím, že je naopak velmi malounko lidí, kteří mají svou homosexalitu vrozenou. Dokazuje to i to, že mnozí dobří terapeuti nebo kněží už mluvili o tom, že homosexuální člověk se po hlubším prořešení přizná k tomu, že v jeho dětštví nebo dospívání došlo k momentu, kdy na opačné pohlaví z nejrůznějších důvodů zanevřel, a tak je tato "získaná" homosexualita dokonce řešitelná. Ale máte pravdu, že existují lidé, kteří mají stejně jako jiní lidé něco jiného, svou homosexualitu jako kříž. Homosexualita jak otaková není něco, čím by se člověk sám prohřešovat, Škodlivé je homosexuální chování - praktikování homosexuality. Dokonce znám homosexuálního křesťana, který se s tímto křížem dobře vyrovnal.

spitfire

(...), takže kdyby homosexuálové vyšli ven, udělali průvod bez výstřelku v líčení, v módě a chování a nesli by transparenty, kde by stálo něco v duchu: jsme homosexuálové a léčíme se, nebo jsme homosexuálové, ale neděláme to. Uvažte. Nebyl by takový průvod ještě perverznější?

Prodi

myslím, že nadpis článku se k tomuto dotazu vyjadřuje jasně...

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio