Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit.

22. 1. 2012 21:26
Rubrika: Bible...

1.Samuelova 12, 18-25


.


  • 18A tak Samuel volal k Hospodinu a Hospodin onoho dne způsobil hromobití a déšť. A všechen lid se velice bál Hospodina i Samuela.
  • 19I řekl všechen lid Samuelovi: „Modli se k Hospodinu, svému Bohu, za své služebníky, abychom nezemřeli za to, že jsme ke všem svým hříchům přidali ještě to zlé, že jsme si vyžádali krále.“
  • 20Nato řekl Samuel lidu: „Nebojte se. Ano, dopustili jste se všeho toho zla, avšak neodchylujte se od Hospodina a služte Hospodinu celým srdcem.
  • 21Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí; vždyť jsou jen nicotou.
  • 22Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid.
  • 23Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě.
  • 24Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.
  • 25Jestliže však budete kupit zlo na zlo, budete smeteni jak vy, tak váš král.“
 

Dnes jsem narazil v Bibli na tuto pasáž, kde mě zasáhl verš 1. Sam. 12,23 Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. Samuel za hřích a to dokonce proti Bohu správně považuje už i to, kdyby se za národ nemodlil - tedy nečinnost, neaktivitu a to vynechání, upuštění od modlitby. I když i neaktivita - nevykonané skutky, které měly být vykonány  jsou  hříchem, tak se přiznám, že takovou pasáž,  která by se týkala i oblasti modlitby jsem dosud v Bibli nikde nenašel.


Poučná a pravdivá je samozřejmě celá pasáž, ve které  jsou názorně a velmi jednoduše obsaženy základní principy, jak to vlastně s Bohem a Jeho vztahem k lidem chodí - Samuel na reakci lidu na projevy Boží moci a žádost, aby se za ně on sám modlil, neodpovídá automaticky - Ano, jasně - budu se za vás modlit - ale nejprve  nabádá lid, aby on sám 1. Bohu sloužil celým srdcem (dokonce to dvakrát opakuje) a neodchyloval  se od Něj. 2. Aby se naopak neuchyloval k nicotám, marnostem, které nevysvobodí, neprospějí...


Zobrazeno 871×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio