Deklarace rabínů k homosexualitě - Bible nezakazuje nic, čemu by se nešlo vyhnout...

16. 5. 2012 15:13
Rubrika: Nezařazené

Není špatné si v dnešní době, kdy je člověk vystaven každodennímu tlaku medií, přečist vyjádření - zprávu, která se do mainstreamových periodik nikdy nedostane... do nadpisu jsem záměrně zadal  místo Tóry (pět prvních knih Mojžíšových) Bibli, protože i další knihy se k tématice homosexuality vyjadřují a mají co říci, i když samotní rabíni z ostatních knih Bible při sestavování své deklarace nevycházeli...

Z celého článku, který se nachází na http://www.milost.sk/news/clanok/rabini-odobrili-terapeuticku-liecbu-homosexuality - mě nejvíce zaujala věta, která ve stručnosti shrnuje celou podstatu článku - a to sice - že Bůh opravdu nestvořil člověka pro homosexuální vztah, proto ho také ve svém Slově jasně a výslovně zakázal - a člověk tu není od toho, aby jeho nařízení zpochybńoval a jakkoliv reformuloval nebo relativizoval...Lidé, kteří tak činí se vzpírají Bohu - takovými postoji a prohlášeními se Mu vlastně  rouhají a uráží Ho...Není zkrátka možné, aby jakýkoliv lidský jedinec musel přestupovat Boží řád - Boží zákon a plán pro člověka, který pochází od nekonečně milujícího a dobrého Boha pro to, aby dotyčný/a mohl/a naplnit  nějaké své potřeby - "najít štěstí"...

Myšlienka, že B-h stvoril človeka, ktorý nie je schopný nájsť šťastie v láskyplných vzťahoch, pokiaľ neporuší biblický zákaz, nie je ani vierohodná, ani prijateľná,“ uvádza Vyhlásenie

Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

Ortodoxní rabíni, lídri a odborníci na duševné zdravie podpísali „Vyhlásenie o prístupe k homosexualite podľa Tóry“. Zoskupenie viac ako 150 ortodoxných rabínov, komunitných lídrov, organizátorov a renomovaných odborníkov na duševné zdravie odobrilo historický dokument nazvaný „Vyhlásenie o prístupe k homosexualite podľa Tóry“ (ďalej len Vyhlásenie).

Dokument sa snaží po prvýkrát objasniť teologické chápanie biblického zákazu a tiež prezentuje to, čo autori a signatári vidia ako praktické a dosiahnuteľné riešenie pre ľudí, ktorí sú priťahovaní k osobám rovnakého pohlavia. Odporúčaná liečba podľa spomínaného stanoviska je reštitučná, pohlavie potvrdzujúca terapia, ktorú Vyhlásenie definuje ako „posilňovanie prirodzenej rodovej identity jedinca tým, že jemu alebo jej pomôže pochopiť a zahojiť emocionálne zranenia, ktoré viedli k dezorientácii a k oslabeniu…“

Tešuva (hebr. „návrat“ alebo „pokánie“), ktoré Vyhlásenie považuje za nevyhnutnú zložku, je Tórou ustanovený „osobný proces odvrátenia sa od akéhokoľvek porušenia či hriechu a navrátenia sa k B-hu a k osobnej duchovnej podstate. Tieto procesy sú obvykle asistované a koordinované s pomocou špeciálne trénovaného poradcu alebo terapeuta pracujúceho s kvalifikovaným duchovným učiteľom.“

Stanovisko – ktoré ide proti individuálnemu stigmatizovaniu a o. i. poznamenáva: „Zaslúžia si našu plnú lásku, podporu a povzbudenie v ich úsilí o uzdravenie…“ – sa pravdepodobne stretne s búrkou protestov v Izraeli i v zahraničí. Vyhlásenie prichádza v čase, kedy je medzi odborníkmi na duševné zdravie v USA rozšírená opozícia proti klinickým pracovníkom, ktorí sa pokúšajú pomáhať homosexuálom v boji proti tejto príťažlivosti. Mnoho homosexuálov a sekulárnych lekárov zastáva názor, že sexuálna orientácia je trvalá od narodenia, a nie len stav alebo choroba.

Vyhlásenie, spísané 25-člennou komisiou rabínov, rodičov, „zápasiacich“ v procese terapie a „protagonistov úspešných príbehov“ (teda tí, ktorí ukončili terapiu a dnes žijú v normálnych heterosexuálnych vzťahoch, mnohí so životnými partnermi a deťmi), neguje  zaužívané predstavy o nevyliečiteľnej homosexualite. Zároveň Vyhlásenie vyvoláva kontroverzie u tých, ktorí odmietajú možnosť zmeny deformovanej sexuálnej orientácie a nútia jednotlivcov s homosexuálnymi sklonmi zachovať tento životný štýl. „Zanechať ľudí v doživotnej osamelosti a zúfalstve popieraním všetkej nádeje na prekonanie a vyliečenie ich náklonnosti k osobám rovnakého pohlavia je nemilosrdne kruté,“ uvádza sa vo Vyhlásení.

„Myšlienka, že B-h stvoril človeka, ktorý nie je schopný nájsť šťastie v láskyplných vzťahoch, pokiaľ neporuší biblický zákaz, nie je ani vierohodná, ani prijateľná,“ uvádza Vyhlásenie, ktoré považuje príťažlivosť k rovnakému pohlaviu za kontrolovateľné a meniteľné správanie ako každé iné, napr. závislosti či regulovanie hmotnosti.

Signatári dokumentu reprezentujú široké spektrum judaizmu, postaveného na dodržiavaní Tóry. Medzi tými, čo mali odvahu verejne podpísať dokument, je mnoho medzinárodne známych rabínov, ako aj mnoho rabínov zo Spojených štátov a z Izraela, pochádzajúcich z litovskej, chasidskej, sefardskej i súčasnej ortodoxnej skupiny. „Načasovanie Vyhlásenie sa zhoduje so sviatkom Chanuka, ktorý oslavuje židovský odpor proti nútenej helenizácii, čo nie je náhodné,“ uvádza Vyhlásenie. „Homosexualita bola jednou z charakteristických čŕt starovekej gréckej kultúry. Správanie je však zmeniteľné. Tóra nezakazuje nič, čomu nie je možné sa vyhnúť.“

Plné znenie „Vyhlásenia o prístupe k homosexualite podľa Tóry“ s menami a inštitúciami signatárov a ďalšie informácie možno nájsť na stránke The Torah Declaration(v anglickom znení).

Zobrazeno 1364×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio