Považovat se za neschopného

28. 5. 2013 18:30
Rubrika: Nezařazené

Přejato od známého K. Kunsta

 

Považoval bys Mojžíše za neschopného? Asi sotva. Byl pro Izrael tím, čím je pro Ameriku Washington a Lincoln – a o hodně víc. Ale podívejme se pozorně na život toho velkolepého muže, jenž přinesl Izraeli zákon. Jeho kariéra začala vraždou, po které následovalo 40 let útěku před spravedlností.

Mojžíš byl člověkem bázlivým a nevěřícím. Když ho Bůh povolal, aby vyvedl Izraelity z otroctví, Mojžíš prosil: „Nejsem člověk výmluvný…Mám neobratná ústa a neobratný jazyk“ (Exodus 4:10). Po celý svůj život Mojžíš toužil vejít do Zaslíbené země, ale jeho selhání mu v tom zabránilo. A přesto, v Židům 3:1-2, Bůh srovnává Mojžíšovu věrnost s Kristovou. Mojžíšova selhání mu nezabránila vejít do Boží síně vítězů.

Obvykle uvažujeme o Jákobovi jako o velikém modlitebním bojovníku, který zápasil s andělem Hospodinovým a zvítězil nad ním. A přece byl život tohoto muže naplněn do očí bijícím selháním. Jakožto mladík, Jákob podvedl svého slepého otce, aby ukradl dědictví svému bratrovi. Pohrdal svou manželkou Leou, zatímco v sobě choval obrovskou lásku k její sestře Ráchel. Neakceptoval svůj manželský závazek.

Byl to muž lapený do sítě podvodu, krádeže, nevěrnosti a polygamie. Nicméně stále uctíváme Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova.

Král David, mocný válečník a zpěvák žalmů, měl potěšení v Hospodinově zákoně a představoval spravedlivého člověka, který nebude vysedávat s hříšníky. A přece, jak jsou šokující slabosti tohoto velikého muže. Když sebral Batšebu jejímu muži Uriáši, poslal toho nic netušícího muže na smrt v předních liniích své armády. Prorok Nátan prohlásil, že tento dvojitý hřích dal Hospodinovým nepřátelům obrovskou příležitost k rouhání.

Představ si velikého krále, který stojí u rakve svého mrtvého nemanželského dítěte, po jeho boku ukradená manželka, a svět plný nepřátel, kteří proklínají Boha kvůli neblaze proslulým hříchům tohoto muže. A přesto Bůh nazval Davida mužem podle svého srdce (1. Samuel 13:14).

Jestliže tě tvá selhání zbavují odvahy, mám pro tebe dobrou zprávu. Nikdo není blíže Božímu království než-li muž či žena, kteří se zdají být poraženi, této porážce čelí a pokračují dál v pokojném a vítězném životě. Navzdory selhání, pokračuj dále! Často se stává, že právě po selhání člověk udělá svůj nejvelkolepější skutek pro Boha

Zobrazeno 523×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio