Výzva k životu - Milujte se a množte se

25. 9. 2013 16:44
Rubrika: Nezařazené

Před chvílí mi došla zpráva, ve které někteří představitelé Křestanského společenství - vybízejí křestany, aby se nebáli mít více dětí...Myslím, že především druhá část textu stojí za přečtení...

 

Milí přátelé v Kristu, moc vás zdravím a přeji pokoj Boží. Tentokrát mám jen jednu věc a to několik měsíců připravovanou výzvu křesťanům, kterou jsme spolu s Davidem Florykem, Petrem Káchou, Vítkem Šmajstrlou a Jaromírem Jandlem vydali a ve které vybízíme křesťany, aby přijali odpovědnost za naplnění prvního příkazu, který dal Bůh lidem. Věříme, že tato výzva je z Božího srdce a také je vyjádřením Božího plánu pro člověka. Myslím si, že je to zcela klíčová záležitost a to nejen pro každého jedince, ale také pro probuzení v národě. Jak by nám Bůh mohl požehnat duchovním životem, pokud odmítáme život tělesný v podobě dětí? Bůh je dárcem života a děti jsou největším darem, který může Bůh dát člověku, nepočítaje věčný život. Když lidé tento dar svévolně odmítají, odmítají i Nejvyššího dárce. Prosím modlete se, aby tato výzva přinesla změnu nejprve do církve, ale také do našeho národa, abychom opět děti považovali za požehnání a ne kletbu.

Tisková zpraváva k tomuto tématu: http://www.krestandnes.cz/article/evangelikalni-vedouci-vybizeji-ceske-krestany-k-odvaze-mit-deti/22682.htm

Text výzvy je níže. K lepšímu porozumění této výzvě napsal David Floryk knihu Milujte se a množte se, kterou si můžete objednat na adrese info@ceskestudny.cz. Kniha má 63 stran a stojí 70 Kč. David v knize velice výstižně a biblicky přesně vysvětluje, že sex má dvě funkce - pojivou a plodivou a v Božím plánu nikdy nebylo tyto dvě funkce od sebe oddělovat. Kniha je povzbuzením pro všechny muže i ženy jakéhokoliv věku, aby přijali Boží pohled na účel sexuality a s odvahou využili potenciál, který Bůh člověku dal. Velice doporučuji! David Loula, Kristova trouba

 

VÝZVA KŘESŤANŮM: MILUJTE SE A MNOŽTE SE!

Nebyl to snad Hospodin, kdo vás spojil do jednoho svazku těla i ducha? Co tím sledoval? Chtěl, abyste přivedli na svět bohabojné potomstvo. Proto kontrolujte své vášně a nebuďte nevěrní svým manželkám. Malachiáš 2,15 (SNC) Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a dal mu na zemi úkol, poslání. První příkaz, který dal Bůh lidem hned poté, co do nich vdechnul život, zněl: Ploďte a množte se a naplňte zemi. (Gn 1,28) Toto byla první slova, která Pán Bůh lidem řekl, bylo to přivítání lidstva na zemi. Bůh dal lidem milování jako prostředek k potěšení manželů a zároveň jako způsob, jak zajistit pokračování lidského rodu na zemi. Není to jediný úkol, svěřený lidem, ale je první a podstatný, neboť se dotýká podstaty našeho pozemského údělu: Je-li člověk nositelem Božího obrazu, pak lidská láska, založená na vzájemném sebevydání v manželství, nalézá své přirozené pokračování právě v lidské plodnosti, v předávání života, v plození a výchově dětí. Poslušností tohoto přikázání se připodobňujeme lásce našeho Stvořitele.

V našich časech vládne světu radikální individualismus. Rodičovství je považováno za příliš náročný úkol, který si lidé sami volí, zda, kdy a jak se jim zachce. Snadná dostupnost rozmanité antikoncepce posiluje iluzi lidské nezávislosti a stále více odděluje sexualitu od plodnosti. Děti jsou vnímány jako vetřelci, kterým – přijdou-li nevhod – se musíme bránit všemi dostupnými prostředky, včetně umělých potratů. Děti se tak rodí méně a méně, až jsme dospěli k bodu, kdy vyspělejší národy téměř vymírají. Život bez obětí (a bez dětí) však vede ke smrti. Demografická krize se přenáší do krize ekonomické (přílišné zatížení státních rozpočtů a zdravotních systémů skrze stárnoucí populaci), krize politické, krize sociální a kulturní. Příčinou tohoto celospolečenského úpadku je krize duchovní a morální. Pro jednotlivce jsou důsledky též tragické: osamělost, prázdnota, absence smyslu života, neplodnost a prokletí rozmáhajících se pohlavních nemocí. Z tohoto podhoubí roste kultura smrti, která vede k neúctě vůči životu bližního, a pak i k životu vlastnímu. Odmítli jsme největší dar života, který nám Bůh mohl dát – a propadáme smrti.

 Řešením je pokání a návrat k původnímu Božímu určení. Změňme své smýšlení, navraťme se k hodnotám Bible, k hodnotám života! Bible říká: Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho je plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli. (Ž 127,3-5) Tak zní Boží zaslíbení. Důsledky jeho ignorování sklízí celý Západ již po několik generací: Kdo nechce děti, ten neobdrží dědictví od Hospodina, nezíská odměnu, bude beze zbraně, zůstane slabý a nakonec v zahanbení skončí před svými nepřáteli. Jaká bude naše volba?

Vyzýváme křesťany, aby se rozhodli pro život. Kdo jiný má do národa přinést změnu, ne-li křesťané? Kdo jiný má být lidem světlem a příkladem nesobeckého, odpovědného a obětavého života? Zvolme si život a uvidíme Boží požehnání. Mějme odvahu nejít s proudem, odvahu žít jinak. Začněme Bohu znovu důvěřovat, poslechněme jeho první příkaz lidstvu. Důvěra není nezodpovědnost, důvěra je zodpovědná poslušnost. Obnovme kulturu života v českém národě!

 

 

David Floryk, starší KS Ostrava, s manželkou Vlaďkou

Komentáře

JardaNezbeda

Diky za odkaz, kde se to da sehnat. Napsal jsem jim, vypada to zajimave...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio