Desatero ideálního muže - .A co Bůh?

9. 1. 2015 0:11
Rubrika: Bible...

Žalm 127:1 Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

 

Dnes jsem měl možnost zde zhlédnout příspěvek Desatero ideálního muže, který se octl na prvním místě v indexu výběru dne. Když jsem spatřil nadpis k tomuto článku, tak jsem s notnou dávkou mě vlastní zvědavosti klikl na nadpis a v hlavě přemítal, co zajímavého mě v daném příspěvku bude moci obohatit, protože ideální ani zdaleka nejsem... Ač je pravda, že celkově daný článek vyznívá líbivě a i jeho ideové směřování - hlavní myšlenky byly  (alespoň z mého pohledu) pravdivé (a dokonce i valná většina těch méně zásadních), tak mi na daném článku přecejen nesedělo pár na první pohled drobných - bezvýznamných záležitostí, které jsou ale podle mého velmi důležité a zásadní.

Vůbec nejzásadnější je fakt, že se (s největší pravděpodobností) autorka tohoto desatera při jeho sestavování vůbec nezmínila o Bohu, at už jde o muže nebo ženu - ideálem může být jedině Bůh a hledáním a následováním Jeho samého, člověk automaticky směřuje k jedinému ideálu, který ve skutečnosti existuje -  jen u něj je totiž počátek všeho dobrého - absolutní láska, pravda, spravedlnost a skutečná moudrost - zkrátka jsou v Něm  skryty všechny skutečné poklady. Mám za to, že opravdová mužnost se v muži rozvíjí postupně a dotyčný jedinec na sobě také musí podle toho pracovat a především chtít - chtít se měnit k obrazu Božímu. Tady platí, že ke komu vzhlížíme, ke komu upíráme svou naději, na toho se nakonec začneme i podobat. Pokud tedy muž upírá svůj zrak k Bohu a hledá Ho, začne se postupně měnit k Jeho obrazu - a dochází tak vlastně k napľnování prvotní Boží vůle, kterou s námi měl už od stvoření. Jedině tak se jedinec mužského pohlaví může proměňovat směrem k ideálu a růst do podoby ideálního muže se všemi optimálními schopnostmi, vlastnostmi, rysy a charakteristikami, ke které se ale stejně nikdy úplně nepřipodobní...

Žalm 1

  • Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
  • 2nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
  • 3Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
  • 4Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
  • 5Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
  • 6Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

 

Zobrazeno 1080×

Komentáře

JardaNezbeda

Ano, také jsem si všiml, že tam chybí duchovní rozměr v tom článku- je tam totiž jen zmíněna suše meditace, čili křesťanské to asi moc není... Jinak to psal autor-muž (tu původní desatero), je to tam zmíněno.

slachmánek

AMEN - jednoduše a pravdivě napsané, přitom je v tom skutečná hloubka ;-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio