Naše mysl, věda a Bible

21. 6. 2019 21:04
Rubrika: Bible...

...podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu - 2. Kor. 10:5

 

Myšlení - to, co se nám honí hlavou, to, co se drží naši mysli a také to, čemu dovolíme, aby nás zvnějšku ovlivňovalo - třeba skrze internet, druhé lidi, televizi atp. V posledním období si více než kdy jindy silně uvědomuji, že právě naše mysl je klíčová pro náš život a celé naše směřování. 

 

Nechci tu dlouze poučovat, ale spíše předložit jeden vědecký výnatek a některé biblické pasáže vztahující se k problematice mysli člověka. Závěr nechť si každý utvoří sám. Osobně věřím tomu, že aktivita levé prefrontální kůry, která nakonec ovlivnuje život sám, může být budto pozitivně stimulována a rozvíjena především skrze lásku, důvěru a a další pozitivní incentivy ve vztahu k dítěti nebo naopak v případě jejich absence zakrňuje, což v konečném důsledku vede k dominanci pravé prefrontální kůry - a v mysli jedince pak převažují především negativní emoce a vyhýbání se a s tím spojená pasivita. 

Dobrá zpráva je, že Bohu není nic nemožného a i tyto záležitosti je možné měnit. 

Výnatek je z knihy Neuropsychoterapie od německého autora Klause Graweho, kterou jsem kdysi četl kvůli přípravě diplomové práce. 

 

Případ muže jménem Phineas Gage, který v roce 1848 ve věku dvaceti pěti let utrpěl při stavbě železnice vážný úraz, se stal jedním z nejdůležitějších neurologických případů, protože na něm byly sledovány ničivé následky  vážného poškození prefrontální kůry. Při odstřelovacích pracích vnikla mladému muži kovová tyč dlouhá téměř dva metry a široká více než tři centimetry levou tváří a dále šikmo nahoru do hlavy, vyšla ven vrchní částí lebky a letěla ještě dalších třicet metrů. Phineas Gage tento úraz kupodivu přežil. Po krátké době vstal, mohl smysluplně hovořit, posadil se na židli a poté byl dopraven k lékaři, který celý tento případ velmi pečlivě a se všemi detaily zaznamenal. Phineas Gage byl před svým úrazem považován za velmi uvážlivého, charakterního a cílevědomého člověka, který byl také velmi oblíbený(přes své mládí již předákem). Poté co se z úrazu zotavil a jeho rána se zacelila, se jeho chování zásadně změnilo. Podle záznamů lékaře u něho byla narušena „rovnováha mezi duševními schopnostmi a pudovými sklony. Jeho způsoby vyjadřování byly nyní natolik neurvalé a ordinární, že se ženám s ohledem na jejich jemnocit nedoporučovalo pobývat příliš dlouho v jeho přítomnosti. „ Je náladový, neuctivý, někdy velmi sprostě nadává, což dříve rozhodně nepatřilo k jeho návykům, vůči ostatním prokazuje nedostatek úcty, a pokud některé dobře míněné rady a omezení  neodpovídají jeho přáním, reaguje na ně netrpělivě, někdy je velmi zarputilý, rozmarný, vrtošivý, neustále přichází s novými plány do budoucna, které opouští ještě dříve, než je vůbec mohl promyslet. Phineas Gage pak vedl nestálý způsob života a za třináct let zemřel na epileptický záchvat...

...V prefrontální kůře se odehrává mnohé z toho, co vytváří naši osobnost. Patří sem cíle a hodnoty podle nichž řídíme své chování. Dnes je již dobře prokázáné, že každá z obou částí prefrontální kůry se specializuje na jiné funkce. Levá část prefrontální kůry je sídlem pozitivních cílů a vytváří pozitivní emoce, v právé části sídlí cíle zahrnující objekty vyhýbání a negativní emoce…

...U depresivních pacientů je levá část prefrontální kůry vůči pravé části absolutně i relativně méně aktivní. Tomu odpovídá také nedostatek pozitivních pocitů a snížený rozsah chování zaměřeného na pozitivní cíle. Snížená aktivita levé části prefrontální kůry depresivním lidem ztěžuje nebo znemožňuje nahradit jejich automatizované negativní chování a emoce, jako například negativní hloubání a přemítání, pozitivní, na cíl orientovanou aktivitou. Laterální asymetrie, kterou objevili Davidson et al., je již dnes potvrzena několika dalšími nezávislými výzkumy (2007: 145-147:Grawe). 

Římanům 12:2

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Filipským 3:4-9

  • 4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
  • 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
  • 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
  • 7A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  • 8Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
  • 9Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

 

2. Korintským 10: 4-5

  • Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly
  • a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,

 

 

 

 

Zobrazeno 622×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio