Archiv Květen 2011

30. 5. 2011 18:44
Rubrika: Nezařazené

Matouš 18,3 - a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.


24. 5. 2011 21:38

Jeden můj kamarád nedávno napsal zajímavý článek, který shrnuje to nejpodstatnější, základní na téma horoskopů, věštění, numerologie a podobných záležitostí, jejichž vykonávání nebo jakékoliv podílení se na nich, at už aktivní nebo pasivní, se nijak…


20. 5. 2011 19:29
Rubrika: Nezařazené

Tento song jsem objevil před pár dny a když jsem se do něj zaposlouchal - zjistil jsem, že by to klidně mohl být 151. žalm... God's Gonna Cut You Down" You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later God…


18. 5. 2011 18:57

Originální text můžete najít v AJ na - http://journeyintotheword.com/2011/03/mark-i-am-recalculating-route-now/ Marku, měním ted směr tvé jízdy... A Ježíš jim odpověděl: Lékaře nepotřebují ti, kdo jsou zdraví, ale ti, kdo jsou nemocní. Nepřišel jsem…


17. 5. 2011 1:29
Rubrika: Nezařazené

Včera jsem narazil na jedno povedené video, které objasnuje, jak je to vlastně s posmrtným životem... Jen bych to celé rád uvedl pár úryvky z bible, které se spasením zabývají. Efezským 2,5-9 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli…


13. 5. 2011 18:39
Rubrika: Nezařazené

Nedávno jsem narazil na jeden velmi pěkný starozákonní verš - Deuteronomium 4,29 Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Vzpomněl jsem si při této příležitosti na…


10. 5. 2011 9:49
Rubrika: Nezařazené

Your own, personal, Jesus someone to hear your prayers, someone who cares Your own, personal, Jesus someone to hear your prayers, someone who's there Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone, lift up the receiver, i'll…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio