Nové víno - kde je křestanství? Co kříže, co potraty, co rodina, co rasismus...?

6. 6. 2011 14:29
Rubrika: Nezařazené

 

Dnes jsem narazil na toto video - přednášku  Jána Buce z nějaké konference, která mě dost zaujala...uvědomil jsem si, jak daleko často jsem od nějakého ideálu křestanského života - v ohledu konání i nekonání...i když se jeho přednáška vztahuje k situaci na Slovensku, tak se pochopitelně dá vztáhnout i k situaci v jakékoliv jiné zemi...

 

 

Matouš 25:13-30

 • 13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
 • 14Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
 • 15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
 • 16Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.
 • 17Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě.
 • 18Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
 • 19Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.
 • 20Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘
 • 21Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
 • 22Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘
 • 23Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
 • 24Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
 • 25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.‘
 • 26Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.
 • 27Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
 • 28Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
 • 29Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
 • 30A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘

 

Zobrazeno 1063×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio